Revista Municipal Ajuntament

TARGETA ROSA ALS 60 ANYS

El passat febrer, demanàvem al ple municipal que l’equip de govern local rebaixés l’edat per poder aconseguir la targeta rosa metropolitana del transport públic a l’edat de 60 anys en comptes dels 65 anys actuals. En aquell moment, la resposta de l’equip de govern local va ser: “no volem fer mercantilisme!”

Aquest mes de juny passat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona va augmentar el llindar d’ingressos per poder accedir a aquesta targeta social fins a un 10% i així permetia que més de 3000 persones se’n puguin beneficiar.

Al Prat, amb dades de l’agost, tenim 530 persones entre 60 i 64 anys a l’atur i unes 14.292 persones pensionistes. No podem assegurar que totes elles estiguin dins els llindars econòmics que els permetria accedir a aquesta targeta social, però entenem que per davant d’un deute zero a les arques municipals estan les persones.

Ciutats metropolitanes amb una població similar a la nostra, però amb menys recursos econòmics, ofereixen la targeta rosa per sota de l’edat de 65 anys. Per què el nostre Ajuntament no fa el mateix?

Perquè una major part de la ciutadania pugui accedir a la gratuïtat o bonificació de la targeta rosa del transport metropolità: demanem la Targeta Rosa als 60 anys!